obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
Plán činnosti
História KD a JDS Bojnice
Zásady KD a JDS Bojnice
Činnosť KD a JDS Bojnice
Záujmová činnosť
- Pripravujeme
+ Rok 2017
+ Rok 2016
+ Rok 2015
+ Rok 2014
+ Rok 2013
+ Rok 2012
+ Rok 2011
+ Rok 2010
+ Rok 2009
Spolupráca
Kontakt
Výbor KD a JDS Bojnice
  Oficiálna stránka mesta Bojnice
Kniha návštev
Mapa servera
ZOZNAM ČLENOV zvolených na hodnotiacej VČS dňa 3.marca 2015
   
Členovia výboru KD a ZO JDS:   
  
HUMAJOVÁ Gabriela -  predseda ZO JDS a KD
KOMÁROVÁ Anežka    -  podpredseda ZO JDS a KD
BRIATKOVÁ Mária     -  členka výborov a pokladníčka ZO JDS
 
PIPÍŠKOVÁ Gabriela  -  členka výborov a pokladníčka KD
OVEČKOVÁ Irena        -  kultúrny referent ZO JDS a KD  
SOLÁRIKOVÁ Ľudmila - hospodárka ZO JDS a KD
HUDEC Ján                  -  člen výboru ZO JDS a KDa vedúci speváckej skupiny LIPA

DAVIDOVÁ Ľudmila     - členka výboru ZO JDS a KD 
  
Revízna komisia: 
PIPÍŠKOVÁ Otília - predseda
HONČOVÁ Mária
    - členka
HRAŇOVÁ Jolana   - členka

Poverená členka výborom ZO JDS a KD pre medializáciu a propagáciu:
KOPAČKOVÁ Helena
 

 
Výbor ZO JDS a KD
vybor.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web