obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
Kontakt
Plán činnosti
História KD a JDS Bojnice
Zásady KD a JDS Bojnice
Činnosť KD a JDS Bojnice
Záujmová činnosť
Spolupráca
- Pripravujeme
+ Rok 2020
+ Rok 2019
+ Rok 2018
+ Rok 2017
+ Rok 2016
+ Rok 2015
+ Rok 2014
+ Rok 2013
+ Rok 2012
+ Rok 2011
+ Rok 2010
+ Rok 2009
Výbor KD a JDS Bojnice
  Oficiálna stránka mesta Bojnice
Kniha návštev
Mapa servera
 Klub dôchodcov a ZO JDS (Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku)
kd2.jpgkd3.jpg
kd4.jpgkd5.jpg
Klub dôchodcov v Bojniciach bol založený 11 novembra  1981 viac ako pred 35. rokmi. Iniciátormi boli : Občianske združenie v Bojniciach v súčinnosti s kultúrnym a spoločenským strediskom, Okresným úradom sociálnych služieb a mestom Bojnice, ktoré pre klubovú činnosť poskytlo priestory klubu. Iniciátori  založenie KD boli  najmä            
  • Karaková Anastázia   
  • Sušeková Štefánia   
  • Hanzelová Margita   
  • Hanzel Štefan   
  • Grolmus Július   
Prvým predsedom KD Bojnice bol prof. Hodál Florian.   
V roku 1992 bola pri KD Bojnice založená ZO Jednoty Dôchodcov  ako prvá v Prievidzkom okrese. Najväčšiu zásluhu na  jej založení mala  dlhoročná predsedníčka Okresného výboru JD pani Cifferyová a dlhoročný predseda KD Bojnice Ing. Čík Vladimír. Na zakladajúcej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 19. januára 1993 sa zúčastnili pozvaní hostia  
Ing. Imrich Farkaš, podpredseda Ústredia JDS Bratislava,  
Ing. Miroslav Kmeť, primátor mesta Bojnice, ako štatutár mesta,  
Marta Znamenáková, pracovníčka Mestského úradu, odbor starostlivosti o občanov,  
Marta Kollárová, pracovníčka Okresného úradu, odbor sociálny. 
  
V roku 1996 bola pri KD  založená spevácka skupina Lipa, ktorú  viedla  Senešová Mária. Spevácka skupina vystupuje  so svojím repertoárom na rôznych podujatiach či už v Meste Bojnice, alebo v samotnom  materskom KD.   

V lete roku 2006 sa začalo s výstavbou 16 bytového domu na Školskej ulici č. 369/40 v Bojniciach na mieste bývalej pekárne. Bytovka bola vhodne osadená medzi rodinné domy s prihliadnutím na svahovitosť terénu. Práve zvažujúci sa terén priviedol mesto k myšlienke vytvoriť nebytový priestor, ktorý bude prístupný samostatným vchodom priamo zo spevnených plôch pri bytovke. Všetkým je známe, že klub dôchodcov sa delil o priestory s Centrom voľného času na Školskej ul. Preto sa počítalo s tým, že novovzniknutý priestor bude slúžiť práve pre dôchodcov ako miesto ich stretávania. Uvažovalo sa i s tým, že do klubovej činnosti sa budú aktívne zapájať aj obyvatelia s centra sociálnej pomoci, ktoré je postavené na susednom pozemku. Byty boli slávnostne odovzdané 1. augusta 2007. Odovzdanie nebytových priestorov meškalo z dôvodu dobudovania a dozariaďovania podľa požiadaviek vedenia klubu dôchodcov. Priestor má samostatnú kuchynku s kuchynskou linkou, sporákom a chladničkou, sociálne zariadenie pre dámy a pánov a mini pracovňu pre vedúceho klubu. Klub má kapacitu 96 osôb. Na vybudovanie nebytových priestorov - klubu dôchodcov, bolo preinvestovaných viac ako 4 mil. Sk, pričom zariadenie stálo viac ako 150 tis. korún. I keď presťahovanie sa do nových priestorov u niektorých dôchodcov stretlo s nevôľou, klub dôchodcov bol dňa 13. mája 2008 slávnostne odovzdaný za prítomnosti primátora mesta Františka Táma a zástupcu primátora Ing. Zdenka Priehodu. Podľa vyjadrenia predsedu klubu Ing. Vladimíra Číka aj tí, ktorým sa do nových priestorov nechcelo, sú nakoniec spokojní. Prajeme našim spoluobčanom - dôchodcom - veľa zaujímavých akcií, aby sa v novom prostredí cítili lepšie ako v starých priestoroch, s ktorými sa tak ťažko lúčili.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web