obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
Kontakt
Plán činnosti
História KD a JDS Bojnice
Zásady KD a JDS Bojnice
Činnosť KD a JDS Bojnice
Záujmová činnosť
Spolupráca
- Pripravujeme
+ Rok 2020
+ Rok 2019
+ Rok 2018
+ Rok 2017
+ Rok 2016
+ Rok 2015
+ Rok 2014
+ Rok 2013
+ Rok 2012
+ Rok 2011
+ Rok 2010
+ Rok 2009
Výbor KD a JDS Bojnice
  Oficiálna stránka mesta Bojnice
Kniha návštev
Mapa servera
Klub dôchodcov Bojnice 
Je zariadením mesta. 
Do klubu má prístup každý občan mesta dôchodkového veku – bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženského vyznania a sociálnej skupiny. 
 
Platí si členský príspevok a chová sa slušne. 
 
V klube sa nesmú presadzovať záujmy žiadnej skupiny na úkor inej. 
 
Poslaním klubu je uspokojovať záujmy a potreby starších ľudí, umožniť im pravidelné stretávanie a vytvárať im také prostredie, aby sa necítili osamelí, mohli nadväzovať nové priateľstvá, zabudli na starosti všedného života. 
 
V klube sa musia vytvárať také podmienky, aby sa v ňom každý cítil slobodný a spokojný, za čo zodpovedá výbor. 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web