obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
Kontakt
Plán činnosti
História KD a JDS Bojnice
Zásady KD a JDS Bojnice
Činnosť KD a JDS Bojnice
Záujmová činnosť
Spolupráca
- Pripravujeme
+ Rok 2018
+ Rok 2017
+ Rok 2016
+ Rok 2015
+ Rok 2014
+ Rok 2013
+ Rok 2012
+ Rok 2011
+ Rok 2010
+ Rok 2009
Výbor KD a JDS Bojnice
  Oficiálna stránka mesta Bojnice
Kniha návštev
Mapa servera

JANUÁR 2018 
 • 9.1.     - Novoročné stretnutie
 • 16.1    - voľný program
 • 23.1    - voľný program
 • 30.1.   - voľný program
FEBRUÁR 2018 
 • 6.2.     - voľný program
 • 10.2.   - Fašiangová zábava v Kultúrnom centre
 • 13.2.   - Fašiangy v klube
 • 20.2.   - voľný program
 • 27.2.   - voľný program
MAREC 2018 
 •  6.3.   - MDŽ
 • 13.3.  - voľný program
 • 20.3.  - voľný program
 • 27.3.  - Výročná členská schôdza KD
APRÍL 2018   
 
 • Výlet do prírody s cieľom zberu Medvedieho cesnaku
 •  Návšteva divadelného predstavenia v Martine
MÁJ 2018 
 • Deň matiek
 • Výlet vlakom podľa záujmu členov /Podhájska, Bratislava, Nitra/

JÚN 2018
 • Deň otcov
 •  Opekanie, športové hry  
 •   Výlet vlakom podľa záujmu členov  /Martin, Turčianske Teplice/ 

JÚL - AUGUST 2018
Klubové  prázdniny
 

SEPTEMBER 2018
 • Opekanie, športové hry

OKTÓBER  2018

 • Mesiac úcty k starším

N
OVEMBER 2018

 •   Jubilanti 
DECEMBER 2018  
 • Mikuláš
 • Vianoce
 • Záver roka 2018
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web