obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
Kontakt
Plán činnosti
História KD a JDS Bojnice
Zásady KD a JDS Bojnice
Činnosť KD a JDS Bojnice
Záujmová činnosť
Spolupráca
- Pripravujeme
+ Rok 2020
+ Rok 2019
+ Rok 2018
+ Rok 2017
+ Rok 2016
+ Rok 2015
+ Rok 2014
+ Rok 2013
+ Rok 2012
+ Rok 2011
+ Rok 2010
+ Rok 2009
Výbor KD a JDS Bojnice
  Oficiálna stránka mesta Bojnice
Kniha návštev
Mapa servera
Spolupráca  
Pre zabezpečenie činnosti máme dobrú spoluprácu s predstaviteľmi mesta, konkrétne s primátorom Františkom Támom, poslancami Mestského zastupiteľstva, ale aj ďalšími zamestanancami MÚ, s ktorými prídeme do styku. Aj v Centre voľného času a KC vždy nájdeme pochopenie a podporu, veď seniori tvoria v meste dosť veľkú skupinu obyvateľov. Dobrú spoluprácu máme aj s podnikateľmi v našom meste, ktorí nám prispejú na činnosť vo forme cien do tomboly pri tradičnej fašiangovej zábave a Plese seniorov, ktorý sa koná v mesiaci október pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na spresnenie našej činnosti stojí za pozornosť spolupráca s Múzeom a ZOO Bojnice. Ich vedenie nám okrem cien do tomboly umožní aj návštevu so zaujímavými prednáškami.
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web